torstai 26. heinäkuuta 2012

Pitkon letitys neljällä säikeellä – Four-braid Long Bun Loaf


Huom: Pitkon letityksessä säikeiden järjestys lasketaan oikealta lukien. Järjestys ei ole sitova: joka vaiheessa säikeiden järjestys lasketaan uudelleen.
Note: When braiding the bun loafs, the order of the braids is counted from right to left. The order in this instruction is not binding; in every step you count the order from the start. Aseta kaksi pitkää ja ohutta säiettä kuvan osoittamalla tavalla.
Place two long and thin braids as shown in the picture.


Nosta kolmas säie muiden yläpuolelle.
Lift the third braid over the others.


Siirrä ensimmäinen säie vasemmalle muiden alasäikeiden yli.
Move the first braid all the way to the left, over the other braids in the lower section.


Laske ylimmäinen säie alas keskimmäiseksi.
Place the topmost braid down in the middle.


Siirrä kolmas alasäie oikealle muiden alasäikeiden yli.
Move the third braid in the lower section all the way to the right, 
over the other braids in the lower section.


Laske ylimmäinen säie alas keskimmäiseksi. 
Jatka pitkon loppuun siirtämällä vuoron perään laitimmaisia säikeitä 
muiden alasäikeiden yli ja sen jälkeen laskemalla yläsäie alas keskelle.
Place the topmost braid down in the middle. 
Continue like this to the end of the bun loaf by moving the outermost braids 
over the other lower section braids and by then placing the topmost braid down in the middle.


Päätä pitko kiinnittämällä loppuun letitetyt säikeet letitysjärjestyksessä toistensa päälle. 
Silitä sormilla pitkon pää napakaksi ja taputtele pitkon reunat siistiksi.
End the bun loaf by attaching the braids into each other in the same order as when braiding. 
Stroke the end of the bun loaf so that it’s stiff and tidy.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti